dinsdag, april 03, 2007

Tikkeltje tureluurs

... word ik wel van al die aanhalingstekens (die eerst ganzenvoetjes waren) en korte dan wel lange afbreek- dan wel koppelstreepjes, inspringingen die wel of niet hoeven en witregels die toegevoegd moeten en als c's gelezen e's en dergelijke meer (rn staat voor m). Kortom: lekker bezig die OCRversie te corrigeren en om te bouwen naar een presentabele tekst. Daar gaat weer een vrije dag van een onbekend merk. Maar, dan kom ik weer een passage als deze tegen:

'Julia, het oudvuil uit ons dichterlijk huishouden, den afval onzer letterkundige keuken, dien we hebben voorgeworpen tot voedsel aan de zwijnen onzer literatuur. Julia, de prostituée-amoureuse van zesde-rangs-romantici, die wij nog eens hebben opgeschikt en mooigemaakt naar den smaak onzer zesde-rangs-literatoren. Julia, de tooneeljapon, die we gevuld hebben met een ziel van watten; de pruik en de glazen oogen en het jurkje met een hart van mechaniek; de jongejuffrouw met dwepende oogen en gepomadeerde* haren, die wij zelve zoo netjes gekamd hebben, schoon wij vies werden van de besogne.
Als wij klaar zijn moet de rommel maar worden opgeveegd op een stofblik.'

Da's andere koek dan die

'vrouw, fier en geweldig, wier zengende adem niet van ons laat, die ons bindt aan haar blik, maar opdat wij vrij zouden zijn van de wereldzorg, die hart en hoofd in bedwelming stort, maar ook den drang en de kracht schenkt, zich weder op te richten tot reiner klaarheid dan te voren, die de hoogste vreugd in de diepste smart, doch tevens de diepste smart in den wellust van de pijn verkeert, en tot bloedens toe ons de doornen in het voorhoofd drukt, opdat er de eenige kroon der onsterfelijkheid uit ontbloeie.'

Niet om het een of het ander, maar op welke van de twee lijkt Mathilde nu het meest?

*(volgens Van Dale en het WNT heet dat spul overigens 'pommade', met twee m-en (of twee r-en en twee n-en in OCRschrift bij slechte inkting)

Geen opmerkingen: