vrijdag, april 01, 2016

Stijl en variatie

Het eerste nummer van het deze maand her-verschenen magazine Shutr.photo opent hoofdredacteur Robert Theunissen met een tekstje over het gegeven dat sommige foto's, ondanks het gangbare vooroordeel, zonder uitleg, zonder context niet zeggen wat ze te zeggen hebben.

Daarom stelt hij voor "om het cliché 'Eén foto zegt meer dan duizend woorden', te veranderen in: 'Elke foto stelt meer dan duizend vragen'." 

De structuur van de variant lijkt aan de oppervlakte 100% op die van het origineel: [X] foto [pv] meer dan duizend [y]. Maar dieper bezien is het een heel andere zin.

Het blad kost € 9,95, maar dan heb je wel wat! Naast al die mooie foto's.

Geen opmerkingen: