woensdag, januari 31, 2007

Tant de bruit pour une omelette

... moet dan maar het motto zijn, want mij bereikte de volgende tekst: 'Feith een feit en Fix fictie? Daar zegt u iets! Kennelijk waren we voor niets bang dat het er te dik oplag.' Was, met een vriendelijke groet, getekend: Hans Steketee, chef kunstredactie NRC Handelsblad (slijpsteen voor de geest).

De heer Jongstra geeft, naar aanleiding van 't log, lucht aan zijn bevreemding 'dat er zoveel vraagtekens bij zijn [= Fix'] authenticiteit worden gezet, ik ken geen authentieker auteur uit de hele negentiende eeuw.' Verder refereert hij in dezelfde mail die ik zo vrij ben hier aan te halen, aan wijlen Bernt Luger, zijn leermeester negentiende-eeuwse letteren: 'In zijn studeerkamer had hij een groot portret hangen, waarop Johan Doxa was afgebeeld, de schilder waar Herman Teirlinck een beknopte biografie over schreef.'

Toevallig (zo zeg je dan) ligt net op mijn bureau de door diezelfde Luger bezorgde fotografische herdruk van die brochure van Willem Kloos en Albert Verwey, De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek(Amsterdam 1980), geschreven naar aanleiding van de niet onvriendelijke ontvangst van Guido's Julia.

Geen opmerkingen: